Posiadanie narkotyków a prawo – co warto wiedzieć na ten temat?

Posiadanie narkotyków

Spis treści

Narkotyki to wciąż niezwykle kontrowersyjna kwestia w polskim społeczeństwie. Wiele wątpliwości budzi między innymi wysokie ryzyko uzależnienia oraz inne negatywne konsekwencje zdrowotne. Taki stan rzeczy sprawia, że w myśl polskich przepisów prawnych zabronione i sankcjonowane jest nie tylko spożywanie czy handel, ale nawet posiadanie substancji narkotycznych. Co warto wiedzieć na temat posiadania narkotyków w świetle polskich przepisów? Jeżeli zainteresował Cię ten temat, koniecznie zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem. Liczymy, że będzie to dla Ciebie wartościową lekturą. Miłej lektury!

Posiadanie narkotyków, a artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Posiadanie narkotyków to kwestia, która jest ściśle regulowana przez akty prawa krajowego. Na uwagę zwraca tu między innymi ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Przyjrzyjmy się trzeci art. 62 tej ustawy. Brzmi on następująco:

“1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawcą podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Co grozi nieletniemu za posiadanie narkotyków?

Jak widać, przytoczone wyżej zapisy art. 62 ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku są bardzo rygorystyczne. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że odnoszą się one przede wszystkim do osób, które ukończyły już siedemnasty rok życia.

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana wówczas, gdy sprawca przyłapany na przechowywaniu, handlu itp. substancjami narkotykowymi ma pomiędzy 13 a 17 lat. W takim wypadku sprawa jest rozstrzygana przez sąd rodzinny.

Zazwyczaj orzekanie w sprawie osób nieletnich przynosi znacznie łagodniejszy wymiar karty. Poniżej zostały przedstawione przykładowe środki, które może zastosować sąd rozpatrujący sprawę nieletniego zamieszanego w przemyt lub stosowanie narkotyków:

  • upomnienie – w najłagodniejszych i najlepiej rokujących przypadkach,
  • obowiązek udziału w zajęciach terapeutycznych,
  • czasowy nadzór ze strony kuratora,
  • w najbardziej skrajnych przypadkach: wydanej decyzji o umieszczeniu nieletniego w ośrodku wychowawczym lub nawet zakładzie poprawczym.

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Trzeba koniecznie mieć na uwadze, że  posiadanej narkotyków na własny użytek również jest w świetle polskiego prawa nielegalne. Dotyczy to zarówno dużych ilości substancji, jak i niewielkich zapasów. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że wymiar karty za posiadanie narkotyków będzie uzależniony od skali czynu zabronionego. O ile duża ilość narkotyków może być powodem pozbawienia wolności, to w łagodniejszych przypadkach można liczyć nawet na uniknięcie kary.

Czasem zdarza się, że postępowanie przeciw osobie posiadającej narkotyki na własny użytek jest umarzane. Kiedy jest  możliwe takie rozwiązanie? Generalnie, należy łącznie spełnić następujące warunki:

  • niska szkodliwość społeczna czynu – mamy z tym do czynienia na przykład w sytuacji, gdy sprawca posiada niewielkie, śladowe wręcz ilości zabronionej substancji,
  • używanie narkotyków wyłącznie na własne potrzeby – jeżeli nastąpiła choć próba przekazania narkotyków osobie trzeciej, uniknięcie postępowania nie będzie niestety możliwe.

Co grozi za posiadanie znacznej ilości narkotyków?

O ile posiadanie mniejszej ilości narkotyków może poskutkować na przykład otrzymaniem grzywny, ograniczeniem wolności lub jej pozbawieniem na okres do trzech lat lub nawet roku, to znacznie gorzej przedstawiają się perspektywy w przypadku posiadania dużej ilości narkotyków. W skrajnym wypadku postępowanie sądowe może bowiem zakończyć się orzeczeniem sądu o karze pozbawienia wolności w wymiarze dziesięciu lat. Wysokość kary jest w takich sytuacjach uzależniona od specyfiki czynu, chęci oskarżonego do współpracy itp.

Podsumowanie

Z powyższych rozważań jasno wynika, że już sam fakt posiadania narkotyków jest w Polsce silnie penalizowany. Wysokie kary w tym zakresie mają za zadanie przede wszystkim odstraszać, choć kwestią dyskusyjną jest skuteczność walki z narkomanią.

Należy jednak wystrzegać się obcowania z tego typu substancjami nie tylko z uwagi na wysokie kary. Wystrzeganie się narkotyków to także wyraz troski o zdrowie, a z uzależnieniem od substancji odurzających możemy mierzyć się nawet przez całe życie.

Powiązane artykuły