Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Spis treści

Nie da się ukryć, że każdy z nas musi się mocno natrudzić, by uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Niemniej jednak wielu kierowców nie do końca szanuje swoje uprawnienia i świadomie popełnia określone wykroczenia drogowe. Coraz więcej kierowców niestety musi pożegnać się ze swoimi uprawnieniami ze względu na jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Bardzo często jednak podczas rutynowej kontroli drogowej, policjanci zatrzymują kierowców, których uprawnienia zostały czasowo zatrzymane. Tak więc co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Kiedy wyrok odnośnie zakazu prowadzenia pojazdów staje się prawomocny?

Zanim kierowcy dowiedzą się, do jakich ewentualnych konsekwencji będą pociągnięci za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, warto by uświadomili sobie, od którego momentu on obowiązuje. Zwykle zakaz prowadzenia pojazdów wydawany jest przez Sąd jednak nie jest to wyrok, który od razu się uprawomocnia. Następuje to dopiero w momencie, kiedy kierowca nie zdecyduje się na wniesienie apelacji od wyroku, a w przypadku gdy taka apelacja zostanie wniesiona, wówczas o uprawomocnieniu się wyroku można mówić wraz z dniem, w którym apelacja ta została rozpoznana przez Sąd Okręgowy, czyli Sąd II instancji.

Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Złamanie postanowień wyroku sądowego odnośnie zakazu prowadzenia pojazdów oczywiście pociąga za sobą poważne konsekwencje. Niemniej jednak w dużej mierze są one uzależnione od okoliczności w jakich kierowca taki zakaz złamał. Inaczej rozpatruje się bowiem złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, którego kierowca dopuścił się po raz pierwszy, a inaczej podchodzi się do kierowców, którzy zakaz ten złamali po raz kolejny. W ich przypadku bowiem zauważa się rażące lekceważenie wyroku sądowego i organów państwowych, co z pewnością przełoży się na o wiele surowszy wymiar kary. Warto również zauważyć, że prowadzenie pojazdu pomimo sądowego zakazu jest rozpatrywane jako przestępstwo zgodnie z artykułem 244 Kodeksu Karnego. Wynika również z niego, że czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Co więcej, kierowca naraża się również na kolejny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który może obejmować okres od 1 roku do nawet 15 lat. Warto jednak w tym momencie podkreślić, że samo skazanie kierowcy za przestępstwo złamania prawomocnego wyroku sądowego, odnośnie zakazu prowadzenia pojazdów, nie zawsze jest równoznaczne z tym, że zostanie na niego nałożona kara pozbawienia wolności. Wówczas warto zwrócić uwagę na artykuł 37a Kodeksu Karnego, w którym jasno zaznaczone jest, że sąd może odstąpić od wymierzenia kary pozbawienia wolności, stosując zamiast tego karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Niemniej jednak wszystko zależy od okoliczności danej sprawy i od tego, czy dane środki będą wystarczające do tego, by osiągnąć cele nałożonej kary.

O przestępstwach drogowych przeczytasz również na https://radcasilski.pl/obszar-dzialalnosci/przestepstwa-drogowe/

Kiedy jest możliwe umorzenie postępowania za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Kierowcy przysługuje prawo do wnioskowania o umorzenie postępowania karnego. Niemniej jednak zawnioskowanie o to, jest możliwe w trzech, następujących przypadkach:

  • kierowca popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu- wówczas wydanie wyroku na wykroczenie nie stawia kierowcy w roli karanego.
  • wobec kierowcy sąd wydał wyrok umarzający postępowanie za jazdę po alkoholu- a warunkowe umorzenie nie oznacza skazania za przestępstwo.
  • jeśli sąd wydał wyrok skazujący kierowcę za jazdę pod wpływem alkoholu i orzekł karę pozbawienia/ograniczenia wolności lub karę grzywny, a także zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, jednak wraz z chwilą kiedy wydawany jest wyrok za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, uprzednie wykroczenie uległo zatarciu.

Powiązane artykuły